Russian

Text-books for learning norwegian language

A series of Text-books for Learning Norwegian written in Norwegian. As part of the series comes the series "Klar for Norge (Ready for Norway)" - a great choice for language-exercices in Norwegian. You can order all material on CD-rom that will be sent to you by the mail. Please contact to us on the email-adress:

Price: $38.

Table of contents:

"Colloquial norwegian" [ pdf, mp3 ]


"Norsk kurs " (The linguaphone institute) [ pdf, mp3 ]


"Teach yourself norwegian", "Teach yourself norwegian conversation" [ pdf, mp3 ]


"De levende og de døde" Av Ingvar Ambjørnsen [ doc, mp3 ].

English-Norwegian-Russian dictionary. 3 in 1;

"Stein på stein" [ pdf, mp3 ], foreword: " ... Stein pе stein er et lжreverk for voksne som lжrer norsk. Det passer for kursdeltakere som har gjennomgеtt begynnerboka Pе vei eller en annen begynneropplжring i norsk. Verket er en grundig revisjon av Stein pе stein fra 2000. ... ";


"På vei" [ pdf, mp3 ], foreword: "...Pе vei er et begynnerverk i norsk. Verket er en grundig revisjon av Pе vei fra . Denne nye utgaven er tilrettelagt for undervisning pе Spor 2 og Spor 3 etter den nye Lжreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere, nivе 1 og 2. Endringene i den nye utgaven er gjort pе grunnlag av шnsker og kommentarer fra lжrere over hele landet, som resultat av en stor spшrreundersшkelse innenfor fagfeltet. ... ";


"Her på berget" [ pdf ], foreword: "...Her pa berget er en bok for dem som vil lжre om norske samfunnsforhold og bedre sitt
kjennskap til norsk. Den er beregnet for fremmedspraklige elever og studenter i videregaende skole, pa universitetene og ved andre lжresteder ...";


"Norsk for Utlendinger" [ pdf ], foreword: "...Norsk for utlendinger 1 er den fшrste av tre grunnbшker i denne serien. Den passer bеde for ungdom og voksne som skal lжre seg norsk i Norge eller i utlandet ... ";


"Bo i Norge", [ html, pdf, mp3 ], foreword: "...Bo i Norge er en lеremiddelserie i norsk for fremmedsprеklige som har Ny i Norge eller en annen begynnerbok bak seg. Tekster og arbeidsoppgaver er utformet slik at de passer bеde for ungdom og voksne ... ";


"Klar for Norge - 4", [ html, mp3 ], foreword: "...Velkommen til Klar For Norge!
Forlaget Fag og Kultur har en lang og god tradisjon a bygge videre pa nar det gjelder utgivelser av lжreverk til opplжrin-gen i norsk for voksne fremmed-spraklige...", посмотреть демо;


"Klar for Norge - 1", [ html, mp3 ], fragment: "...Anne og KareNavn: Anne AsenAdresse: Holmegaten 10, OsloTelefon: 22 12 34 56Nasjonalitet: norskYrke: resepsjonistFodselsdato: 04.06.1965...";


Elemantary dictionary in the Norwegian language, [ pdf ], 29000 words, fragment: "...a a-en a-er a-ene l. bokstaven; spraklyden
A el Ap Arbeiderpartiet, Det norske
Arbeiderparti
A, a tonetrinn; A-dur, a-moll
a 7 kg a 15 kr
a- asosial: usosial
A- best, forsterangs: A-lag, A-kvalitet
abbed -en -er leder for munkekloster
abbedi -et - el -er -a el -ene sjolstyrt kloster
ledet av abbed eller abbedisse
abbedisse -a el -en -er leder for
nonnekloster, priorinne
abbor el abor -en -er tryte",
demo;

"Enkel norsk grammatikk" [ hlp ], demo;

"Ny i Norge" [ html+jpg ], available in html format only;

Test your knowledge of the Norwegian language, [ exe ];

English grammar in Norwegian, [ exe ].

Price: $38.