"Det er mest å vandre rundt, litt her og der"

Ureturnerbare asylsøkere må få oppholdstillatelse, mener UDI. Frezer Teklu fra Etiopia håper de vinner frem. De siste månedene har han levd på 65 kroner dagen.

- Hvordan har du endt opp som ureturnerbar?
-Vel. Jeg er fra Etiopia, men jeg er ikke villig til å dra tilbake. Drar jeg tilbake, vil
jeg bli torturert eller drept. Det henger sammen med mitt politiske syn. Jeg tilhører en opposisjonell politisk gruppe som regjeringen har forbudt. Før jeg flyktet hit, hadde jeg rømt fra fengsel i Etiopia. Jeg kom til Norge 29. mai 2003, fra Kenya. Jeg hadde betalt 4000 dollar til en menneskesmugler. Her i Norge søkte jeg asyl, fikk avslag, klaget, fikk avslag igjen. I de tider hadde jeg et problem med det høyre øret,
og fikk beskjed fra legen om at jeg måtte operere. Da jeg kom til legen i Bodø, sa han at jeg ikke kunne få medisinsk hjelp så lenge jeg ikke hadde permanent opphold i Norge. Da jeg kom tilbake til asylmottaket, fant jeg et brev fra politiet om at jeg måtte forlate mottaket, hvis ikke ville jeg bli
deportert og sendt tilbake til Etiopia. Så dro jeg til Oslo. Her hadde jeg ingen familie, slektninger eller venner, så jeg dro til den etiopiske kirken. Jeg fortalte dem at jeg ikke hadde noe sted å sove, og så fikk jeg sove der. Siden har jeg sovet noen netter i kirken, noen netter hos venner, og noen netter i Oslos gater.
- Hvordan fordriver man dagene som ureturnerbar?
- Sitter, sover. Man blir litt stresset og deprimert, siden man ikke har noe sted, ingen rett til arbeid, ingen rett til medisinsk
hjelp. Så det er bare å vandre rundt, her og der. Noen ganger går jeg i den etiopiske kirken og ber sammen med venner.
- Har du noen interesser eller hobbyer å
bruke tiden på?
- Jeg går på Aetat, biblioteket der. Der
kan jeg lese aviser og nyheter på internett.

- Litt trist å gå på Aetat når man ikke får lov til å arbeide?
- Ja. Jeg ville jo tatt hvilken som helst jobb. Jeg ønsker å være i arbeid. Det er best
å ha noe å gjøre når man er endt opp slik, uten familie eller hjemland. Jeg savner landet mitt.
- Hva skulle til for at du ble returnerbar?
-Hvis regjeringen går av og mitt politiske ståsted blir lovlig, vil jeg dra tilbake. Slik situasjonen er nå, er saken innlysende - de vil drepe meg hvis jeg drar tilbake.
- Har du noen ureturnerbare venner å henge med?
- Ja. Mange av dem har sovet på gaten. Jeg har også bodd på gaten, men nå bor jeg

Jeg var sykepleier, jeg jobbet på sykehuset. Da jeg korn hit, var det for å ta beskyttelse, ikke for å tigge.
- FREZER TEKLU, ASYLSØKER
i en leilighet betalt av sosialkontoret, og jeg får 65 kroner dagen.
- Hvordan overlever man på det?
- Det er ikke nok. Noen ganger går jeg
til vennene mine, og de deler med meg. I vår kultur er det slik, man deler med dem som ikke har penger.
- Hva er det verste med livet som ureturner-bar?
- Du blir etterlatt alene. Her i Oslo er det en forferdelig vinter, og du kan ikke overleve uten hjelp, du kan ikke sove i gatene om vinteren. Selv overlever jeg og har sovet en del i den etiopiske kirken, men noen av vennene mine har ikke den
muligheten, og de har sovet på bussterminalen, eller på Oslo S. Jeg har også sovet der selv i perioder. Man blir stadig vekket av sikkerhetsvaktene og må flytte på seg, gå og sove et annet sted. Ofte må man sove på dagtid, fordi det er vanskelig å få sove i fred om natten på grunn av vaktene. Om dagen er det lettere å få sove i fred.
- Hvor mange netter har du sovet ute?
- Tre måneders tid til sammen. Nå har
jeg fått vondt i ryggen. Jeg gikk til legevakten, men de sa at de ikke kunne ta røntgen, siden jeg ikke hadde fastlege. Jeg har noen smerter i ryggen.
- Hva skjedde med ryggen din?
- Jeg har smerter etter å ha sovet mye på
golvet og på benker. Det er ikke så komfortabelt.
- Har du mulighet til å tjene litt penger
på si?
-Nei.
- Har du forsøkt å tigge?
- Venner hjelper meg litt med penger.
- Å begynne å tigge er vanskelig?
- Jeg hadde en god profesjon i landet
mitt. Jeg var sykepleier, jeg jobbet på sykehuset. Da jeg kom hit, var det for å få beskyttelse, ikke for å tigge. Jeg vil heller aldri begynne å tigge. For meg er det bedre å dø enn å gå rundt å tigge her. .
- Kom du hit for å utnytte det norske vel-
ferdssystemet?
- Nei. Jeg kom hit for å redde livet mitt.
- Hva ville være det beste for deg akkurat nå?
-Vel, det finnes ikke egentlig noe «beste» for meg nå, for jeg vandrer bare rundt her og der. Når man ikke har noen mulighet til å arbeide, og ikke kan få medisinsk behandling, er ikke dette noe liv egentlig.
- Men alle har noen gode stunder?
- Jo da. Jeg liker å lese. Jeg går på Aetat
og leser avisene. Jeg drar. og møter vennene mine, og vi diskuterer.
- UDI foreslår i en høringsuttalelse at
ureturnerbare asylsøkerne, under visse forutsetninger skal kunne innvilges ordinær oppholdstillatelse. Høres det bra ut?
- Ja, det er en god ide. Hvis vi får arbeids-tillatelse, vil vi i det minste kunne gjøre noe, arbeide, overleve. Vi ønsker ikke å leve på denne måten, avhengige av sosialpenger. Jeg har hender, jeg har ben, jeg vil jobbe.
- Kommunalminister Erna Solberg er uenig med UDI. Har du noen råd til henne?
- Jeg mener hun burde sette seg bedre inn i situasjonen i Etiopia. Hun bør lese hva Amnesty International og Human Rights Watch skriver om landet. Den siste tiden er 36 mennesker blitt drept av den etiopiske regjeringen under demonstrasjoner. Jeg vil fortelle Erna Solberg at jeg ikke kommer ikke til å reise tilbake til Etiopia for å bli drept. Da vil jeg heller dø her i Oslo.
- Hvilke følelser har du overfor Norge?
- Det er et veldig demokratisk land.
Dere kan si hva dere føler her. Jeg har selv vært med på protester mot den etiopiske regjeringen. I Etiopia ville man bli satt i fengsel for slike ting. Nordmenn er et hyggelig folkeslag. Jeg liker landet, men jeg liker ikke været. Været er forferdelig.
- Det var veldig fine ord, din situasjon
tatt i betraktning?
-Vel, Norge er et demokratisk land, men for meg og mine venner er ikke situasjonen så bra. Jeg ble torturert fysisk i Etiopia,
men det jeg opplever her føler jeg som en slags mental eller psykisk tortur.
- Hvilke planer har du for fremtiden?
- Jeg vil holde meg her, Å dra til Etiopia
vil jeg ikke. Å være her er min plan. Hvis
jeg får arbeidstillatelse vil jeg kunne jobbe, og hvis landet mitt blir stabilt og trygt kan jeg dra tilbake.
- Hvor lenge kan du leve på denne
måten?
- Jeg vet ikke.

Ord og utrykk

UDI (www.udi.no) eller utlendingsdirektoratet, er navnet på kontoret som har ansvar for behandling av alle søknader om oppholdstilatelse, arbeidstillatelse eller asyl i Norge.

Aetat (www.aetat.no) eller arbeidsmarkedsetaten, er kontoret som har ansvar for å formidle ledige jobber til arbeidsledige.

Oslo S eller Oslo sentralstasjon, er jernbanestasjonen der alle langdistansetog ankommer og har avgang fra.

Bussterminalen eller Oslo Bussterminal, er busstasjonen der alle langdistansebusser ankommer og har avgang fra.

Fastlege. I Norge har alle en allmennpraktiserende lege som de går fast hos. Dersom man trenger en spesialist, trenger man en henvisning fra sin fastlege.

Om man ikke har penger til livets opphold, må man i Norge gå til sosialkontoret for å få penger. Sosialpenger er penger fra sosialkontoret og en sosialklient er en person som motar hjelp fra sosialkontoret.

Kommunalministeren er lederen av kommunaldepartementet, den instansen hos myndighetene som har ansvar for utlendingssaker. Kommunalministeren er medlem av regeringen.

| наверх | назад | главная | вперед |